WELCOME TO YEAH1 KIDS

Yeah1 Network đang có sẵn hơn 1000 video chất lượng với nhiều thể loại khác nhau về Kids ( Kids 2D, Kids 3D, Phim Hoạt Hình dài tập...) đang chờ bạn khai thác.
* Đối với đối tác Yeah1 Network
 - Tỉ lệ 40/40/20 ( 40 % cho đối tác, 40 % bên cung cấp content, 20 % Yeah1 Network ) và không cần phải đăng ký cung cấp link khai thác
* Đối với các bạn ngoài Yeah1 Network ( GA hoặc Network )
 - Yeah1 Network sẽ claims toàn bộ phần doanh thu nếu các bạn reup không xin phép
- Nhận 30% doanh thu nếu các bạn cung cấp link kênh khai thác :
http://bit.ly/CUNGCAPLINKKENHKHAITHAC  
* Về khai thác content
-Kids 2D Animation Movies: Claims by Planetnemo ( đối tác với Yeah1 Network nên đừng kháng cáo khi bị nhận bên thứ 3 )
   -Kid 3D Animation Movies: Claims by Eminent, powered by Freedom ( đối tác với Yeah1 Network nên đừng kháng cáo khi bị nhận bên thứ 3 )
Lưu ý:
- Các content trên 10 phút các bạn sẽ có 48h để kẻ quảng cáo, sau 48h kể từ lúc puplic chúng tôi sẽ tiến hành nhận bản quyền
- Có những nội dung chỉ dành riêng cho đối tác của Yeah1 Network
- Các tập phim mới sẽ được cập nhật hàng ngày

(Áp dụng tỉ lệ 4:4:2 - Claims by Planetnemo)

______________________________________________________________________________________________________________________

(Áp dụng tỉ lệ 4:4:2 - Claims by Freedom)

______________________________________________________________________________________________________________________

TRỤ SỞ

201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Quận 3, Hồ Chí Minh

TELEPHONE

Hotline: 01678399369

FAX

(08) 54 043 398

EMAIL

support@yeah1network.com